HUISBEZOEKEN

  • Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden. Gelieve steeds een korte omschrijving van uw probleem mee te delen, zodat wij de urgentie kunnen inschatten. Vermeld steeds uw adres en eventueel het nummer van het appartement of een specifieke naam op de bel
  • Wij raden u aan zoveel mogelijk op consultatie te komen, omdat wij op ons kabinet het beste uitgerust zijn om u onder de ideale omstandigheden te kunnen onderzoeken
  • Huisbezoeken dienen voor 10u00 telefonisch aangevraagd te worden en zijn enkel voorbehouden voor personen met ernstige verplaatsingsmoeilijkheden door ziekte
  • Daarenboven zijn huisbezoeken erg tijdrovend voor de arts. In de mate van het mogelijke proberen we de huisbezoeken dezelfde dag nog af te werken, maar bij te grote drukte gaat de prioriteit naar dringende huisbezoeken
  • Tijdens drukke periodes of bij laattijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen wij niet garanderen dat u door uw eigen huisarts wordt bezocht. Soms zal een andere collega uit de praktijk u bezoeken

DRINGENDE GEVALLEN

Bij levensbedreigende situaties, bel 112


Wij werken op afspraak maar spoedgevalllen worden tussendoor opgevangen door de arts die op dat ogenblik beschikbaar is. Vanaf 19 uur tijdens de weekdagen , tijdens het weekend en feestdagen kan u voor dringende medische hulp terecht bij de wachtdienst via de volgende nummers:

– Brasschaat: 03 650 52 56
– Ekeren: 0900 10 512
– Kapellen: 03 650 52 52